EEA and Norway Grants

Проектът NEETs in Entrepreneurship (NEETs предприемачи)  се изпълнява от организациите на Junior Achievement в България, Испания, Италия и Румъния и е подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм. В рамките на проекта, 1600 младeжи, които не учат и не работят (NEETs), ще получат обучение и подкрепа за започване на първа работа, кариерно развитие и стартиране на собствен бизнес. Ще подпомогнем и над 1000 ученици, записани в професионално и техническо образование, да завършат обучението си и да придобият знания и умения, необходими за продължаване на образованието, и реализиране на пазара на труда.

Selection

Подкрепа

1600 младежи, които не учат и не работят (NEETs), както и 1000 ученици от професионални гимназии, ще развият своите лични и професионални умения. 500 NEETs младежи ще получат възможност за за стаж.

Selection

Превенция

Програмата за превенция на NEETs ще помогне на учителите да подготвят своите ученици за образователно и кариерно развитие, осигурявайки модел и работещи добри практики в професионалните училища.

Selection

Смесено обучение

Приетите NEETs младежи в обучителната ни програма за лични и кариерни умения, ще бъдат обучени по смесена програма в нашия NEETs хъб в София, в участващите области на страната, и онлайн. 

Selection

Бизнес развитие

400 младежи от нашата NEETs програма ще преминат през обучителни курсове за предприемачество, а 40 от тях ще получат финансова подкрепа и ще създадат собствен малък бизнес.


контакт
           


Проектът NEETs in Entrepreneurship се финансира от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ЕИП и Норвежкия грантови фонд за младежка заетост.Implemented by:
partner_1.png
partner_2.png
partner_3.png
partner_4.png
partner_5.png
partner_67.png